Run Horse RunVelkommen til utstilling av Sofie Markinhuhta på Habitat Artspace.
Vernissage torsdag 25. mai klokken 17.00 - 21.00. Åpningstidene resten av perioden vil følge tidene til Gyldenpris Kunsthall, onsdag-söndag 18-21. 

I denne utstillingen vender Markinhuhta tilbake til sitt avgangsprosjekt og viser skulptur, video og bilde.


Fra kurator Tone Andersen

”Jeg går inn dørene til KMD for å se Bachelorutstillingen. Rommet er digert, og det er mange kunstnere som stiller ut. Store vegger deler opp rommet. Langt borte ser jeg en liten TV-skjerm som henger på veggen. Den fanger min oppmerksomhet umiddelbart, og jeg går mot den. Det første jeg legger merke til er fargene. Rosa. Når jeg går litt nærmere ser jeg at det er en kvinne som holder en baby. Det ser så fredelig ut. Babyen sover. Når jeg går enda litt nærmere ser jeg at babyen kanskje ikke er virkelig, og plutselig tar kvinnen en skje og graver ut et stykke baby med den. Jeg ser da at babyen er en marsipankake. Jeg elsker marsipankake.
Dette verket traff meg på mange plan. Det viktigste var ikke å finne ut hva dette kunne bety, men å kjenne på de følelsene som oppstod i møtet med videoen sammen med mine egne referanser som mor, datter, kvinne. Jeg kjente på ting jeg ikke kan beskrive med ord. Det er sjelden jeg møter kunstverk og kunstnere som klarer dette.

Neste gang jeg så en utstilling av Sofie Markinhuhta fikk jeg samme opplevelsen. Det var noe uforklarlig i luften, og jeg skjønte at jeg måtte invitere henne til å stille ut på Habitat.”

-’-

På utstillingens finissage arrangeres en tekstaften, utstillingen brukes som et samlingspunkt og andre kunstnere inviteres til å delta og eksperimentere med måter å presentere tekst på. Dette vil finne sted 4. juni, 18.30, liste over deltakende kunstnere vil komme. Hvis du arbeider med tekst og er intressert i å delta, ta kontakt på sofiemarkinhuhta@gmail.com .

-,-

Sofie Markinhuhta er basert i Oslo og Lysvik, har en bachelorgrad fra KMD og er nå aktiv med ett års stipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV). Markinhuhtas kunst har vært vist på utstillinger og arrangementer på blant annet Bergen Kjøtt, Landmark, Galleri Christofer Egelund (Cph), Haunted 69 og Växjö Konsthall.

Denne utstillingen er støttet av Kunstnersentrene i Norge.

- - - English - - -

In this exhibition, Markinhuhta returns to her graduation project and presents text, video, image and sculpture.

Presentation by the curator Tone Andersen

”I enter the doors of KMD to see the Bachelor exhibition. Large walls divide the room, and many artists are exhibited. Far away I see a small TV screen hanging on the wall. It catches my attention immediately and I walk towards it. The first thing I notice are the colors. Pink. When I go a little closer I see that there is a woman holding a baby. It looks so peaceful. The baby is sleeping. When I go even a little closer I see that the baby might not be real, and suddenly the woman takes a spoon and digs out a piece of baby with it. I then see that the baby is a marzipan cake. I love marzipan cake.
This work hit me on many levels. The most important thing was not to find out what this could mean, but to feel the feelings that arose in the encounter with the video together with my own references as mother, daughter, woman. I felt things that I cannot describe in words. It is rare that I meet art and artists who manage this.

The next time I saw work by Sofie Markinhuhta I had the same experience. There was something inexplicable in the air, and I knew that I had to invite her to exhibit at Habitat.

-’-

At the finissage, a text evening is arranged, the exhibition is used as a gathering point and other artists are invited to participate and experiment with ways of presenting text. This will take place on 4 June, 18.30, list of participating artists tba. If you work with text and are interested in participating, contact sofiemarkinhuhta@gmail.com .

-,-

Sofie Markinhuhta is based in Oslo and Lysvik, is a bachelor of KMD. Her work has been presented at Bergen Kjøtt, Landmark, Galleri Christoffer Egelund, Haunted 69 and Växjö Kunsthall. Markinhuhta recieved a Grant from BKV for this year, this exhibition is also supported by Kunstnersentrene i Norge.