Run Horse Run
  -> home  
  -> titles  
intill lättnad, skisser 
/
/
/


DOKUMENTATION  / VERK i delar:


del.0:  förberedelser och tester

del.1:   sociala sessioner (samlas runt bordet)

del.2:   textil-verk, fysiska resultat från sessionerna

del.3:   video-verk

(del.4): fotoserie av textilerna hängandes på platsen där de blev till